Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Polityka prywatności sklepu internetowego LaLaly, zarządzanego przez Magdalenę Lityńską, z siedzibą w Gotartowie (46-211), przy ul. Gotartów 55C, NIP: 7511641057, REGON: 161578990, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu dostępnego pod adresem sklep@lalaly.pl oraz przez numer telefonu +48 794 535 978.

2. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest LaLaly Magdalena Lityńska, z siedzibą w Gotartowie (46-211), Gotartów 55C, NIP: 7511641057, REGON: 161578990.

3. Cel i Zakres Przetwarzania Danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • Realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym,
  • Obsługi zgłoszeń, pytań i reklamacji klientów,
  • Prowadzenia działań marketingowych, o ile klient wyraził na to zgodę.

Przetwarzane mogą być następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, adres zamieszkania, NIP (w przypadku klientów biznesowych), a także inne dane niezbędne do realizacji zamówienia.

4. Prawa Osoby, Której Dane Dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

  • Dostępu do treści swoich danych,
  • Ich sprostowania,
  • Usunięcia,
  • Ograniczenia przetwarzania,
  • Przenoszenia danych,
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym okresie przez czas wymagany przez przepisy prawa lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.

6. Odbiorcy Danych

Dane osobowe klientów mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z LaLaly Magdalena Lityńska w zakresie realizacji zamówień, obsługi płatności, dostaw, a także organom państwowym w przypadkach wymaganych przez prawo.

7. Środki Bezpieczeństwa

LaLaly Magdalena Lityńska stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Polityka prywatności może być aktualizowana. Klienci sklepu zostaną o tym poinformowani za pomocą strony internetowej sklepu.

9. Kontakt

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 794 535 978 lub adresem e-mail: sklep@lalaly.pl.